DRESH YAYICI YAPIŞTIRICI

DRESH YAYICI YAPIŞTIRICI

DRESH® (For Plant Wash)

En Zorlu Kimyasal Mücadelede Dahi

 Mükemmel Performans

 

Bitkisel Menşeli Anyonik Adjuvant (Etki Arttırıcı) 

Yayıcı Yapıştırıcı                                                     Ambalaj Şekli: 100ml., 250ml., 1Lt.,

Esterlenmiş Bitkisel Yağ Asitleri                                     % 40

pH                                                                                  7,5 – 8,5

Üretimde Kullanılan Hammaddeler: Bitkisel Kaynaklı Materyaller


DRESH (FPW), Özellikleri

Turkoz Agro olarak, bitkisel üretimde kullanılan toksisitesi yüksek olan pestisitlerin, tekrarlanma sıklığını ve kullanım dozu miktarını azaltmayı hedeflemekteyiz. Bu konudaki çalışmalarımız neticesinde son derece başarılı, doğanın tahribatını en aza indirmemize yardımcı olan ve aynı zamanda ekonomik olarak tasarruf sağlayan, pek çok üstün özelliği kimyasal yapısında bulunduran DRESH (FPW)’ı geliştirdik ve tarım dünyasına sunduk. DRESH (FPW), günümüzün en ileri teknolojisi kullanılarak üretilmiştir.

DRESH (FPW), 2014 yılından bugüne, Türkiye’de bütün coğrafi bölgelerde üreticiler ve uzmanlar tarafından pek çok kültür bitkisinde kullanılmıştır. Önder çiftçiler ve profesyonel akademisyenlerce de performansı ve etkinliği onaylanmıştır.

DRESH (FPW), uzun karbon zincirli (C-18, C-22) ve esterlenmiş bitkisel yağ asitlerinin, dinamik polimerlerce güçlendirilmiş kimyasal formudur. Bitki koruma alanında geleceği pozitif yönde şekillendirecek muhteşem bir adjuvanttır (etki arttırıcıdır).

1)      İnsektisitlerin (Böcek İlaçlarının) etkisini artırır.

2)      Fungusitlerin (Mantar İlaçlarının) etkisini artırır.

3)      Herbisisitlerin (Yabancı Ot İlaçları) etkisini artırır.

4)      Akarisitlerin (Kırmızı Örümcek İlaçlarının) etkisini artırır.

5)      Potasyumun (Potasyumlu Gübrelerin) etkisini artırır.

 

Ürünün kimyasal özelliklerini şu başlıklar altında inceleyebiliriz.

Ø  Islatma ajanıdır.

Yüzey gerilimini azaltarak hedef bitki yüzeyini film şeklinde kaplayıp ilaçlı sıvının uzun süre sureti ile de beraberinde kullanıldığı ilaçların etkisini arttırır.

Ø  Penetrasyon ajanıdır.

En önemli özelliği ise hedef zararlı organizmanın bünyesine beraberinde kullanıldığı ilacın çabuk nüfuz etmesini sağlayan penetrasyon ajanı olarak görev yapıp ilaçların işlevselliğini arttırmasıdır.

Ø  Taşıma ajanıdır.

U.L.V. (Ultra Low Volume) makinaları ve atomizorler ile ilaçlamada, öz kütlesi hafif mikro damlacıklar oluşturan bir taşıyıcı ajan olarak tankta bulunan ilaçlı karışımın uzun bir süre havada askıda kalmasını sağlar. Bu etki ile uçan hedef zararlı mücadelesinde mükemmel performans yakalanmasını sağladığı yapılan uygulamalarda net bir şekilde görülmektedir.

Ø  Negatif-İyon (Dezenfeksiyon) ajanıdır.

Bu özellik sayesinde negatif yüklü iyonlar, biyolojik temizleme ajanı olarak da bilinen etkisi ile bakteri, virüs, küflerin ortamda azalmasını sağlar.

Meyveler ve yaprak üzerindeki kontak tesirli pestisitlerin de yüksek oranda parçalanarak kalıntı miktarı ’’MRL’’ değerlerinin düşürülmesini sağlar.

DRESH (FPW), külleme, kurşuni küf ve monilya hastalığını yıkamak sureti ile yaprak ve meyve yüzeyini temizler. Bu hastalıklarının mücadelesinde uzun karbon zincirli yağların etkisi ile grimsi beyaz tozlu veya pudramsı bir görünüm oluşturan konidioforlar, konidiler ve konidiosporları kimyasal yapısındaki negatif iyonların etkisi ile inaktive edilir ve üremeleri önlenmiş olur. Bu hastalıkların görüldüğü başlıca Bağ, Şeftali, Kiraz, Elma, Domates, Kavun, Karpuz, Kabak, Salatalık, Gül, Buğday gibi kültür bitkilerinde ilaçlı mücadelede yardımcı olarak son derece başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Meyve ağaçlarında görülen bakteri kaynaklı dal kanserleri ve sebzelerde görülen bakteriyel etmenlerden Pseudomonas spp., Xanthomonas spp., Erwinia spp., Agrobacterium spp. kaynaklı hastalıklar başta olmak üzere kimyasal mücadele yapılmadan önce hazırlanacak %1 veya %2’lik DRESH (FPW) ile kültür bitkileri yıkandığı zaman Negatif-İyon (Dezenfeksiyon) etkisi ile bakteriyel etmenlerin büyük bir kısmı inaktive olur. 24 saat sonra yapılacak olan kimyasal mücadele daha başarılı olur. Bakteriyel, mantari ve viral kaynaklı bitki hastalıklarını kontrol altına almayı kolaylaştırır. Akabinde kullanılan ilaçların etkisini kat ve kat arttırır.

T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Sn. Prof. Dr. Hasan Sungur CİVELEK Muğla’nın Ortaca ilçesinde domates bitkisinde, yaz ve güz dönemleri (Mayıs-Kasım 2015) olmak üzere iki farklı dönemde kalıntı yıkama konusunda çalışmalar yapmıştır. Domates bitkilerinde beyaz sinek zararlısına karşı ruhsatlı kontak tesirli insektisit olarak Deltametrin, Cypermethrin, Chlorpyrifos-Ethyl etkili maddeleri üzerine çalışma yapılmıştır. DRESH (FPW) 500ml./ 100lt.suya dozda domates bitkilerinin üzerine spreylenerek yıkanması sonrasında, pestisit kalıntısı miktarlarının kontrol ile kıyasla % 50 ila % 80 oranında MRL değerlerini düşürdüğü ve kalıntı yıkama konusunda başarılı olduğu hususunda olumlu rapor alınmıştır.

 

DRESH (FPW), ilaçlarla beraber adjuvant olarak kullanımında,

ü  Trips mücadelesinde (hem çiçek hemde yaprak tripslerinde),

ü  Koşnil ve kabuklu bit mücadelesinde,

ü  Yaprak bitleri ve unlu bitler

ü  Beyaz sinek ve meyve sinekleri

ü  Yeşil kurt, yaprak kurdu ve meyve kurtları mücadelesinde,

ü  Kırmızı örümcekler,

ü  Külleme,

ü  Kurşuni küf,

ü  Monilya,   zararlı ve hastalıklar ile mücadelelerde son derece başarılıdır.

Öyle ki çok zor kontrol edilebilen ve durdurulması zor yeşil kurt, çiçek tripsi, beyaz sinek, kırmızı örümcek, meyve sinekleri, koşnil,kabuklu bit, unlu bit ve külleme mücadelelerinde, tek seferde mükemmel seviyede % 100 başarı sağladığı gözlenmiştir.

DRESH (FPW), tek başına bitki yıkama amaçlı kullanımında, kontak tesirli pestisitlerin kalıntısını ve zararlı emici böceklerin oluşturduğu fumajini yıkama konusunda oldukça başarılı bir üründür.

Tek başına veya pestisitler ile beraber kullanımında bitki bünyesindeki potasyumun etkisini arttırarak meyvelerde olgunlaşmayı hızlandırmasının yanı sıra çatlamayı önlemesi de dikkat çeken üstün özelliklerindendir.

Potasyumun etkisini artırması sebebi ile meyve ağaçlarında erken hasada sebep olabileceği için 3 defadan fazla kullanılması tavsiye edilmez.

DRESH (FPW), ilaçlama alet ve ekipmanlarının temizliğinde kullanılabilir. Yüksek derecede kimyasal bir çözücü olması sebebi ile İlaçlama alet ve makinelerinin deposunda, iletim borularında kullanım süresince katılaşmış, süngerleşmiş ve birikim yapmış olan ilaç tabakalarını çözerek temizliği kolaylaştırır. DRESH (FPW), tek başına veya ilaçlarla karıştırılarak kullanılacak ise, kullanmadan önce ilaçlama alet ve ekipmanlarını mutlak olarak 100lt. suya 500ml.- 1000ml. dozda DRESH (FPW) ile iyice yıkanmalıdır. Yıkama işlemi yapılmadığı taktirde ilaçlama tankındaki istenmeyen kalıntılar karışım içerisine girerek olumsuz sonuçlara neden olabilir.

DRESH (FPW), tamamen bitkisel kaynaklı içeriği sayesine organik tarım, entegre mücadele ve konvansiyonel tarımda güvenle kullanılabilen öncü marka haline gelmiş bir üründür.

 

  • Sentetik ve deterjan maddesi içermez. 
  • Doğayı, toprakları ve yer altı sularını kirletmez.
  • Tabiatta çabuk parçalanır ve bozunur.
  • Toksik değildir.
  • Fitotoksisite yapmaz.
  • Bitkiler üzerinde kalıntı bırakmaz.


Karışım Durumu

Çok düşük pH’lı asit karakterli, metalik mikro element içeren (Fe, Cu, Mg, Zn vd.) gübreler, pH düşürücülü yayıcı yapıştırıcılar ile kesinlikle karıştırılarak kullanılmaz. Kalsiyum ve kükürt içerikli gübreler ve zirai ilaçlar ile karıştırmayınız.

NPK lı gübreler, B.G.D.ler ve pestisitler ile karıştırılarak kullanılabilir. Karışımdan emin olunması için ön karışım testi tavsiye edilir.

 

Pestisitler İle Kullanımı

 

İnsektisitler

500ml. / 100lt.suya

Akarisitler

500ml. / 100lt.suya

Fungusitler

500ml. / 100lt.suya

Herbisitler

100ml. / dekar

 

 

 

 

 

Hasat öncesi kültür bitkilerinin ve meyvelerin yıkanması amaçlı kullanımlarda tek başına kültür bitkilerinin üzerine pulverize edilerek kullanılır.

Bitki üzerindeki temizlenmek istenen fumajin (emici böceklerin bıraktığı tatlımsı madde kalıntısı) lekeleri ve kalıntıların miktarının yoğunluğuna göre doz artırılabilir.

 

Bitki Yıkama Amaçlı Kullanımı

1000ml.  / 100lt.suya (Fumajin lekesi az)

2000ml. / 100lt.suya (Fumajin lekesi yoğun)

 

  • Gösterim: 4142
  • Ürün Kodu: DRESH YAYICI YAPIŞTIRICI
  • Stok Durumu: Stokta var
  • Fiyat Sorunuz